Categories: announcementBG
      Date: дек 13, 2021
     Title: Конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент”

Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално  направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали”  за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите” със срок 1 месец от публикуването на обявата.Справки и документи – в Института  по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,  тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

Необходимите документи може намерите тук.

13.12.2021 г. гр. София