Categories: BGNews
      Date: апр 14, 2009
     Title: Национална стратегия
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 2009-2019


Извадка от НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (2009 - 2019 г.) внесена от Министерски съвет на 17.02.2009 г. и обсъдена на 11.03.2009 в Комисията по образованието и науката към Народното събрание  тук