Categories: BGNews
      Date: юни  4, 2021
     Title: Открит семинар на НСЗ Биомеханика - предзащита

На 18.06.2021 (петък) от 10.30 часа в зала 510 на ИМех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Биомеханика“ за обсъждане на дисертация за ОНС „доктор“ и провеждане на предзащита на маг. Аника Свиленова Александрова, редовен докторант отчислен с право на защита.На 18.06.2021 (петък) от 10.30 часа в зала 510 на ИМех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Биомеханика“ за провеждане и обсъждане на дисертация за ОНС „доктор“ и провеждане на предзащита на маг. Аника Свиленова Александрова, редовен докторант отчислен с право на защита.Дисертационният труд е на тема:

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕОЛОГИЧНИТЕ, МЕХАНИЧНИТЕ И МОРФОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА КРЪВТА, НЕЙНИТЕ ФОРМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРАМЕТРИ НА ХЕМОКОАГУЛАЦИЯТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2.

Поканени са всички интересуващи се. При интерес пишете на antonova@imbm.bas.bg за изпращане на линк за ZOOM срещата.