Categories: BGNews
      Date: апр 28, 2021
     Title: Открит семинар на НСЗ ММПМ - предзащита
На 12.05.2021 (сряда) от 14.00 часа в зала 200 на Имех (или по ZOOM) - предзащита на задочен докторант ас. Милан Рашевски.

На 12.05.2021 (сряда) от 14.00 часа в зала 200 на Имех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Математическо моделиране и приложение на математиката“ за провеждане и обсъждане на предзащита на задочен докторант - ас. Милан РашевскиДисертационният труд е на тема:

Mathematical modeling of hydrodynamic and heat transfer processes in building systems with fluid flow glazing.

Поканени са всички интересуващи се.(При интерес пишете на nina@imbm.bas.bg за изпращане на линк за ZOOM срещата).