Categories: BGNews
      Date: окт 26, 2020
     Title: Защита на дисертационен труд

Във вторник,27 окт. 2020, от 14 часа в зала 200 ще се състои публичната защита на дисертационен труд на докторант Ставрос Мескос.

 
 

Във вторник, 27 октомври 2020, от 14 часа в зала 200 ще се състои публичната защита на дисертационния труд на докторант Ставрос Мескос (докторант в звено ММЧС).Поради пандемичната обстановка на НС на Имех беше взето решение Ставрос Мескос да докладва през Зуум платформата.

Поканват се всички интересуващи се.

Контакт за повече информация за събитието: доц. д-р Нина Пешева, nina@imbm.bas.bg