Categories: BGNews
      Date: ное 29, 2019
     Title: Седмо издание на конкурса за Иновации

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ БТПП

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ, ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И КОЛЕЖИТЕ, КАКТО И ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ ОТ СРЕДИТЕ НА БИЗНЕСА И НА СВОБОДНА ПРАКТИКАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за Иновации през април месец тази година. Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории: „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“. През настоящата година в Седмото издание на конкурса се учредява нова категория: „Най-перспективен иновативен старт ъп за 2019 г.“, в която ще бъдат поканени значително повече старт ъп компании от миналата година. В предишните конкурси в предходни години една от призовите награди в категорията за успешна иновативна фирма спечели старт ъпа, с предмет на дейност генетични изследвания „Нутриджен”. Това може да се оцени като безспорен успех за фирма, която е с по-малко от две годишна история.

 

Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

 

Кандидатстването стартира официално от 11 ноември 2019 г. Бихме искали да Ви поканим да се включите, представяйки Вашите иновационни идеи и разработки.

 

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състяв са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както те го сториха и преди оценяването на проектите, подадени за 2018 г. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото Общо събрание, проведено на 25.09.2019 г. Отличените на първо място проекти/фирми/старт ъпи в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9 през месец май 2020 г. от 11 ч., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др. Датата на тържествената церемония ще бъде определена допълнително в края на м.март 2020 г.

 

За Ваше улеснение Ви изпращаме критерии за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на инованивния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт, както и на иновативния старт ъп.

 

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

 

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

 

Анотацията за старт ъп, внедрил в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на старт ъпа и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата. Анотацията за старт ъп се доближава до анотацията за най-успешно иновативно предприятие, като са добавени и нови четири допълнителни критерия, като един от тях има четири части, които се оценяват от комисията поотделно.

 

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 25.април 2020 г. на вниманието на г-н Йосиф Аврамов – съпредседател на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата на E-mail: innovationbcci@gmail.com

(Срокът за представяне на заявките се удължава с близо един месец в сравнение с предходните години по желание на редица бъдещи участници в двата конкурса, които са уведомили писмено ръководството на Съвета по иновации при БТПП)

 

Като разчитам на Вашата активност и в очакване на предложенията Ви, оставам

 

С уважение,

 

Цветан Симеонов,

Председател на УС на БТПП

 

Доц.ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика

Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

Член на УС на БТПП

 

Акад.Никола Съботинов,

Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

Председател на Комисията за оценка на проектните предложения

1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Гр.София, 11.11.2019 г.

 


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО