Categories: BGNews
      Date: фев  2, 2009
     Title: Покана от МОН

Официално представяне на националните абонаменти за ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village, mbase.com, ProQuest на 10.02.2009 г. от 11 часа в  СУ „Св. Кл. Охридски"- Ректората.М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви поканя на официалното представяне на националните
абонаменти за електронен достъп до базите данни в платформите
ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village,
Embase.com, ProQuest.

Министърът на образованието и науката ще представи основните предимства
на лицензионните продукти на 10.02.2009 г. от 11 часа в новата
мултимедийна зала на СУ „Св. Кл. Охридски"- Ректората.

Моля да разпространите информацията до всички заинтересовани от Вашата
институция.

ВАНЯ ДОБРЕВА

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА