Categories: BGNews
      Date: дек 21, 2018
     Title: СЕМИНАР  на направление  Механика на деформируемото твърдо тяло

21.12.2018 (петък), 11:00 часа, зала 200,

Институт по механика – БАН

АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ"Математически модели в земната механика"

лектор: проф. д-р Мария Дачева

 

 

 

„Динамична устойчивост и равновесни форми на еластични пръти, въглеродни наноструктури и флуидни мембрани – избрани задачи“

лектор: проф. д-р Петър Джонджоров

 

 

Канят се всички интересуващи се. От ръководството на направление Механика на деформируемото твърдо тяло.