Categories: BGNews
      Date: ное 28, 2018
     Title: ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №26

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №26

07.12.2018 (петък), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН“Мултифункционални полимерни нанокомпозити с подобрени механични и физични свойства за инженерни приложения”

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: проф. д-р Евгени Христов Иванов, ИМЕХ - БАН