Categories: BGNews
      Date: юни  4, 2017
     Title: НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2017

КОНКУРС

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2017” на Националния комитет по ТПМ (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН, 1113 София, България

Ул.”Академик Г.Бончев”-блок № 4.; Тел.:+(02)-979-64-57

e-mail: jtam@imbm.bas.bgНационалният комитет по теоретична и приложна механика и Институтът по механика – БАН ОБЯВЯВАТ


КОНКУРС


за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2017” на Националния комитет по ТПМ (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

Конкурсът се провежда в рамките на 13-тия Национален конгрес по теоретична и приложна механика, 6 – 10 Септември 2017 г, София

 

В конкурса за наградата „Най – добър млад механик 2017” може да участва всяко физическо лице, което заема академична длъжност във научен институт и ВУЗ на възраст до 35 години и работи в областта на Механиката.

Награда за първенеца на конкурса

* удостоверение (диплом) и парична премия от 500 лева.

* (Евентуално и грамота за много добро представил се кандидат (и), но не класиран като първенец).

* Удостоверението ( дипломата) и грамотите са от името на НК по ТПМ и се връчват от неговия Председател, а паричната премия – от дарителя.

 

Формулярът и правилникът за участие могат да се изтеглят по електронен път на страницата на Института по механика, БАН – www.imbm.bas.bg:

Formuljar_Mlad_Mechanik_2017.doc;

Iziskvania_Mlad_Mechanik_2017.doc.

 

Срокът за подаване на документите е до 15 август 2017 г. на адрес: Институт по механика-БАН, ул. ”Акад. Г. Бончев”, блок № 4, 1113 София, България, с текст - ” За конкурса Най – добър млад механик 2017”. Документите могат да се подават по електронен път на e-mail: jtam@imbm.bas.bg.