Categories: BGNews
      Date: дек  7, 2016
     Title: Акдемична лекция

09.12.2016 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика проф. Васил Василев ще изнесе академична лекция.Уважаеми колеги,

На 09.12.2016 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

проф. Васил Василев ще изнесе академична лекция на тема:

„Равновесни форми на биомембрани и въглеродни наноструктури”

 

Поканени са всички колеги.

 

От ръководството на секция „Механика на деформируемото твърдо тяло”.