Categories: BGNews
      Date: юли 25, 2016
     Title: Наградена статия
на колеги от ИМех от 6th International Conference IEEE 3M-NANO 2016, Chongqing, China.

Статията, получила награда е

"Model-Based Design Optimization of Soft Fiber-Reinforced Bending Actuators"

с автори

S. Nikolov, V. Kotev, K. Kostadinov (Institute of Mechanics - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria),

F. Wang, C. Liang, Y. Tian (School of Mechanical Engineering - Tianjin University, Tianjin, China)

Повече информация на страницата на  3M-NANO

Поздравления за доц. д-р Светослав Николов, доц. д-р Владимир Котев и
проф. д-р Костадин Костадинов за успеха!