Categories: BGNews
      Date: юни 22, 2016
     Title: Престижна научна награда
FAHRAEUS MEDAL AWARD за професор Надя Антонова, ръководител на направление Биомеханика към Института по механика - БАН

Професор д-р Надя  Антонова - ръководител направление „Биомеханика” към Института по механика към БАН, бе наградена с  престижната награда  FAHRAEUS MEDAL AWARD по време на 18-та конференция на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация (ESCHM). Конференцията се проведе в Университета в Лисабон, Португалия, от 5 до 8 юни 2016 година.  Наградата се дава за 17-ти път от учредяването й през 1981 г. в Лондон и се присъжда на изтъкнати учени, специалисти в областта на хемореологията и микроциркулацията. Номинирането и избора на носителя на FAHRAEUS MEDAL AWARD се извършва в два последователни тура чрез тайно гласуване от предишните носители на наградата и от членовете на борда на ESCHM. За първи път от създаването й, наградата бе дадена на жена-изследовател.

Церемонията по награждаването се състоя при откриването на конференцията в Университета в Лисабон, където проф. Н. Антонова изнесе пленарен доклад на тема: „Методи в хемореологията и клинични приложения”.  Медалът й бе връчен от президента на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация (ESCHM) проф. Томазо Гори. Председател на организационния комитет беше проф. Carlota Saldanha от Университета в Лисабон.

{Gallery dir='NAAward'}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-та конференция на ESCHM допринесе за обсъждането на нови  идеи и резултати в изследванията и прилагането на иновативни технологии.  В нея взеха участие почти 170 изследователи от различни страни - водещи учени с медицинска, биомедицинска и биоинженерна експертиза. Това бе форум, на който се осъществи обмен на най-нови  мнения, виждания, опит и резултати в областта на хемореологията и микроциркулацията(http://www.hemorreologia.com).

По време на конференцията бяха изнесени 13 пленарни доклада и се проведоха 14 симпозиума и 6 сесии с устни съобщения, както и една постер сесия от 41 постера в областта на методологията, фундаменталните и приложни изследвания  по хемореология и микроциркулация. Особено внимание бе обърнато на изследванията на хемореологичните нарушения при различни заболявания, както и повлияването им при различни терапии. Българските участници в конференцията представиха още два устни и два постерни доклада.

Проведено бе заседание на борда на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация (ESCHM) и бе избран следващия президент на дружеството Jean-Frédéric Brun (INSERM U1046, Франция). Определено бе и мястото на следващата конференция - Краков, Полша.  Състоя се и заседание на редколегията на международното списание Clinical Hemorheology and Microcirculation.  Професор Надя Антонова бе последователно вицепрезидент на ESCHM от 2005 до 2009 година и президент на ESCHM от 2009 до 2013 година.