Categories: BGNews
      Date: юни 20, 2016
     Title: Академична лекция
На 24.06.2016 (петък) от 14:00 в зала 200 на Института по механика от доцент Гергана НиколоваНа 24.06.2016 (петък) от 14:00 в зала 200 на Института по механика, доц. Гергана Николова Николова (Механика на дефомируемото твърдото тяло) ще изнесе академична лекция на тема:

Изследване поведението на многослойни конструкции,  композитни материали и покривни слоеве под действието на статични и динамични натоварвания”