Categories: BGNews
      Date: апр 15, 2016
     Title: Професор Йордан Бранков с награда 
във връзка с 60 години от основаването на ОИЯИ, Дубна

На 8.04.2016  във Военния клуб в София се състоя тържествено събрание  по случай 60 годишнината от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна,  на който България е член от самото му основаване (на 26 март 1956 г. в Москва е подписано съглашението). В Музея за земята и хората има изложба, посветена на ОИЯИ, Дубна, която е все още отворена за посетители.

Събранието беше открито от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) д--р Лъчезар Костов. Доклад беше изнесен от председателя на ОИЯИ академик  Виктор Матвеев, който беше на посещение в България с делегация от 15 учени от ОИЯИ, Дубна. От българска страна доклад бе изнесен от чл.-кор. Чавдар Стоянов от ИЯИЯЕ–БАН. Следобед събранието продължи с научна сесия, на която участниците докладваха свои разработки, направени по време на престоя им в ОИЯИ.

По време на тържествената част бяха връчени награди за особени приноси в сътрудничеството с ОИЯИ на български учени и група учители. На нашия колега професор дн Йордан Бранков беше връчен почетен плакет за заслугите му към ОИЯИ, Дубна  като учен  с общо над 10 години работа в института, където е бил началник на сектор 13 на лабораторията по теоретична физика „Боголюбов“ и като председател на Българското землячество в ОИЯИ, Дубна повече от 5 години.