Categories: BGNews
      Date: фев  3, 2016
     Title: Академична лекция
На 5.02.2016 (петък) от 14:30 в зала 200 на Института по механика проф. Румен Янков ще изнесе акедемична лекция

Академична лекция

На 5.02.2016 г. (петък) от 14:30  часа в зала 200 на Института по механика, проф. Румен Янков ще изнесе академична лекция на тема:

„Приложения на наноиндентацията за определяне на механични характеристики в локална област”