Categories: BGNews
      Date: авг 26, 2015
     Title: Европейска лятна школа по  биореология и Симпозиум
5 европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на  клетки, тъкани и системи, 1-5 септември 2015, Варна

Организирани от

Българското дружество по биореология

(теоретична, експериментална и клинична)

В сътрудничество с

Eвропейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация

Cъорганизатори:

Институт по механика към Българската академия на науките,

Секция Механика към Съюза на учените в България

http://www.biorheo2015.bsb-bg.eu

Допълнителна информация: ТУК