Categories: BGNews
      Date: юни  5, 2015
     Title: Поздравителен адрес 
до професор Йордан Бранков във връзка с неговата кръгла годишнина


Поздравителният адрес до професор Йордан Бранков от името на неговите колеги от Института по механика може да изтеглите тук!

 

Семинар, посветен на кръглата годишнина на професор Йордан Бранков

 

РАСШИРЕННЫЙ CЕМИНАР ПО СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

 

посвящённый 70 - летнему юбилею

Бранкова Йордана Георгиева

16:00 9 июня 2015 года

АУДИТОРИЯ ИМЕНИ БЛОХИНЦЕВА

ЛТФ - ОИЯИ Дубна

П Р О Г Р А М М А

Председатель: В.А. Осипов

16:00 - 16:20     Н.Н. Боголюбов (мл.)

К теории аппроксимирующего гамильтониана.

2. 16:20 – 16:40 В.Б. Приезжев

О некоторых совместных работах с Бранковым Й.Г.

3. 16:40 – 17:10 B.L. Aneva

Algebraic approach to many-body systems.

4. 17:10 – 17:30 А.Е. Патрик

Метод квазисредних Бранкова - Загребнова - Тончева.

4. 17:30 – 17:50 N.Zh. Bunzarova

Studies of TASEP on long chains with a bypass in the bulk.

5. 17:50 – 18:10 Й.Г. Бранков

О роли моих соавторов.