Categories: BGNews
      Date: фев 19, 2015
     Title: Научен семинар на направление МДТТ
На 23 февруари 2015 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика с доклад на доц. Румен Янков

На 23 февруари 2015 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе разширен СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който доц. Румен Янков ще изнесе доклад на тема

Моделиране и числено симулиране с приложения в механиката на материалите

 

Канят се всички заинтересовани.

 

От ръководството на направление МДТТ.