Categories: BGNews
      Date: фев 17, 2015
     Title: Научна лекция
На 19.02.2015 г. от 11 ч. в зала 200 на Институт по механика-БАН лекция ще изнесе проф. Литак


Уважаеми колеги,

На 19.02.2015 г. от 11 ч. в зала 200 на Институт по механика-БАН проф.  Гжегож Литак от Технически университет Люблин, гост на ИМех-БАН по програма ЕРАЗЪМ ще изнесе лекция

"Fractional damping in selected nonlinear systems"

Поканени са всички заинтересовани.

От ръководството