Categories: BGNews
      Date: ное 13, 2014
     Title: Научна конференция
Втора научна конференция „Дни на биомеханиката-2014”, 20-21 ноември 2014 г.

Българското дружество по биомеханика (БДБ) организира Втора научна конференция „Дни на биомеханиката-2014”, 20-21 ноември 2014 г. Тематиката на конференцията покрива широк кръг от проблеми: клинично и тъканно инженерство, клетъчна и молекулна биомеханика, реология на биологични тъкани и флуиди, преносни явления в биологични системи, механика на биопроцесни и биофилмови системи, изчислителни методи и моделиране в биомеханиката, биомеханика и управление на движенията, ортопедична биомеханика, рехабилитационна биомеханика, спортна биомеханика и медицина, тъканно инженерство.

Предварителна програма (Preliminary program)

Материалите на конференцията ще се публикуват в специална книжка на списанието Series on Biomechanics.

Благодарение на финансовата подкрепа на Световното дружество по биомеханика (ISB) за БДБ като негово Affiliated Society, на конференцията ще бъде присъдена награда на млад учен на името на академик Георги Бранков. Условията за участие в конкурса са: 1) кандидатът да е до 40 години; 2) кандидатът да представи лично доклад на конференцията; 3) в резюмето да се упомене, че участва в ISB Young Investigator Award.

Таксата за правоучастие е 50 лева (20 лева за членовете на БДБ) и ще се използва за кафе-паузите и издаване на докладите на конференцията.

Заявки за участие в конференцията се приемат до 20 октомври 2014 г. като резюме до една страница (file.doc, без формули) на адрес: s.nikolov@imbm.bas.bg

 

Информация за конференцията можете да следите на

http://www.imbm.bas.bg/biomechanics/index.php/second-annuncement

 

Управителният съвет на БДБ кани колегите да представят свои изследвания и да използват възможността за обмен на опит.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В септемврийския бюлетин на Световното дружество по биомеханика на адрес

http://isbnow.isbweb.org/2014/09/invitation-from-the-bulgarian-society-of-biomechanics/

е публикувана информация за Българското дружество по биомеханика, както и покана за участие във Втората конференция „Дни на биомеханиката-2014”.