Categories: BGNews
      Date: май 27, 2014
     Title: Общоинститутски семинар
28 май 2014 г, 15:00 часа, зала 200, Институт по механика

Тема на лекцията:

Програма и методика за провеждане на експеримент за изследване влиянието на открития космос върху материали на основата на дисперсно уякчена алуминиева сплав

 

Докладчици: инж. А. Бузекова – Пенкова, д-р Русислава Захариева (ИКИТ - БАН)

 

Обявата може да бъде свалена тук: Общоинститутски семинар № 3