Categories: BGNews
      Date: окт 20, 2013
     Title: Проф. Миховски - почетен доктор на науките на ИММС НАН-РБеларус
Проф. Митко Миховски - почетен доктор на науките на Института по механика на металополимерни системи към Националната академия на науките на Република Беларус

На свое заседание, проведено на 30 септември 2013, Научният съвет на Института по механика на металополимерни системи към Националната академия на науките на Република Беларус присъди степен Почетен Доктор на Науките на нашия колега проф. дн Митко Миховски. Високото признание е за изключителни заслуги и принос в развитието на методите за безразрушителен контрол на материалите и за дългогодишно плодотворно сътрудничество с ИММС.