Categories: BGNews
      Date: юли 15, 2013
     Title: Предзащита
На 19.07.2013 г. (петък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика към БАН - предзащита на маг. Петър Дойнов


СЪОБЩЕНИЕ

На 19.07.2013 г. (петък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се състои предзащита на докторанта на самостоятелна подготовка в направление Механика на флуидите Петър Димитров Дойнов

Тема на дисертацията: Приложение на методи за анализ на фрактални свойства на времеви редове към анализ на биологични сигнали

Научен ръководител: проф. Николай Витанов