Categories: BGNews
      Date: май 14, 2013
     Title: Покана за семинар
Сбирка на Семинара по Диференциални уравнения:  15.05.2013г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ

На 15.05.2013г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик  Проф. Михаил Тодоров от ТУ-София на тема:

 

“ОСМА IMACS КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕЛИНЕЙНИ ЕВОЛЮЦИОННИ УРАВНЕНИЯ И ВЪЛНОВИ ПРОЦЕСИ: ПОСТИЖЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОТКРИТИ ПРОБЛЕМИ”

 

Секция Диференциални уравнения и математическа физика, Институт по математика и информатика/БАН