Categories: BGNews
      Date: апр  4, 2013
     Title: Научен семинар
На 9 април 2013, 14 ч., зала 200 на Института по механика - лекция на проф. Алексей Тихонов от Санкт-Петербургския държавен университет.

На 9 април 2013 г. (вторник) от 14 ч., в зала 200 на Института по механика – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 4)  проф., доктор на физ.-мат. науки Алексей Александрович Тихонов от Санкт-Петербургския държавен университет, Факултет по математика и механика,  Катедра „Теоретична и приложна механика” ще изнесе доклад на тема: 

„Някои въпроси на механиката на твърдото тяло и приложения”


Поканени са всички интересуващи се.