Categories: BGNews
      Date: фев  4, 2013
     Title: Научен семинар
На 11.02.2013 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика, направление “Физико-химична механика” организира семинар с лектор проф. А. Караманов

Лекция на проф. д-р инж. АЛЕКСАНДЪР КАРАМАНОВ

от Институт по физикохимия “Р. Каишев” - БАН

 


На 11.02.2013 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика, направление “Физико-химична механика” организира семинар.

 

Уважаеми колеги,

 

На 11.02.2013 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика

проф. д-р инж. Александър Караманов ще изнесе лекция на тема:

 

Керамични и стъклокерамични материали получени при  използване на промишлени отпадъци

 

Поканени са всички колеги.

 

Организатор: направление „Физико-химична механика”