Categories: BGNews
      Date: яну 28, 2013
     Title: BIOMATH 2013
Международна конференция BIOMATH 2013 - София, България, 16-21 юни 2013 г.

Международна конференция

Математически методи и модели в бионауките (BIOMATH
2013)
София, България, 16-21 юни 2013 г.

Конференцията се подкрепя от няколко научни института на Българската академия на науките (като Институт по математика и информатика, Институт по информационни и комуникационни технологии, Институт по механика, Институт по микробиология, Институт по молекулярна биология, Институт по инженерна химия, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Институт по невробиология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, и др.) и от няколко университета (Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Югозападен университет "Неофит Рилски"), а също и от Съюза на математиците в България.

 

Вижте повече на: БИОМАТ 2013 -  http://www.biomath.bg/2013/