Categories: BGNews
      Date: дек  3, 2012
     Title: Академична лекция на проф. д-р Петя Динева
На 7.12.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,
 
На 7.12.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
проф. д-р Петя Динева ще изнесе академична лекция на тема:
 
Разпространение на вълни в деформируеми среди чрез МГИУ
 
Поканени са всички колеги.
 
От ръководството на направление „Механика на деформируемото твърдо тяло”