Categories: BGNews
      Date: окт 23, 2012
     Title: Общо събрание на учените
Общо събрание на учените - 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на учените и всички служители на Института при следния дневен ред.

1. Информация от директора, проф. д.н. В. Кавърджиков, за финансовото състояние на Института по механика, БАН, през второто полугодие на 2012 г. (PowerPoint - презентация).

2. Разни.

 

Председател на ОС: Е. Захариев