Categories: BGNews
      Date: май  6, 2012
     Title: ОБЩО СЪБРАНИЕ
На 10 май 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 10 май 2012 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на учените при следния дневен ред.

1. Избор на четвърти представител на Института в ОСУ в БАН.

2. Информация от директора на Института, проф. В. Кавърджиков, за финансовото състояние на Института през 2012 г. (PowerPoint - презентация).

3. Обсъждане на предложения на ръководството на Института за преодоляване на недостига на пари за заплати и режийни разходи.

 

Председател на ОС: Е. Захариев