Categories: BGNews
      Date: апр 11, 2012
     Title: Академична лекция на доц. д-р Поля Добрева
на 17.04.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,
 
На 17.04.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
доц. д-р Поля Добрева ще изнесе академична лекция на тема:
 
Моделиране на ефекти от взаимодействието на слънчевия вятър с околността на Земята и на комета
 
От ръководството на направление „Механика на флуидите