Categories: BGNews
      Date: мар  2, 2012
     Title: Академична лекция на доц. д-р Иван Ростовски
на 13.03.2012 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,

 

На 13.03.2012 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика

доц. д-р Иван Ростовски ще изнесе академична лекция на тема:

 

Композитни материали със самовъзстановяваща се структура,

автогенно самовъзстановяване при композити на циментова основа”

 

От ръководството на направление „Физико-химична механика