Categories: BGNews
      Date: фев  3, 2012
     Title: Семинар на направление МДТТ
07.02.2012 г. от 14.00 часа в зала 200 на ИМех, представяне на проект за монография от доц. А. Попов

Уважаеми колеги,

Във вторник, 07.02.2012 г. от 14.00 часа в зала 200 на ИМех ще се състои семинар на направлението, на който доц. д-р Александър Попов ще представи проекта си за монография

БЕЗРАЗРУШИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ЖЕЛЯЗОВЪГЛЕРОДНИ СПЛАВИ.

ръководител на направление МДТТ
доц. д-р Петър Джонджоров