Categories: BGNews
      Date: ное 22, 2008
     Title: Избран е Управителния съвет на БАН
На 17 ноември 2008 петото Общо събрание на БАН избра Управителен съвет на БАН

За членове на Управителния съвет на БАН Общото събрание на
БАН избра:


Математически науки:
• Акад. Петър Попиванов - ИМИ
• Ст.н.с. І ст. дмн Камен Иванов - ИМИ


Физически науки:
• Ст.н.с. І ст. Севдалина Димитрова - ИЯИЯЕ

Химически науки:
• Ст.н.с. І ст. дхн Елисавета Иванова - ИОНХ


Биологически науки:
• Ст.н.с. І ст. дбн Георги Марков - Институт по зоология


Науки за земята:
• Ст.н.с. ІІ ст. д-р Таня Иванова - ИКИ
• Ст.н.с. ІІ ст. дгн Кристалина Стойкова - Геологически институт


Инженерни науки:
• Ст.н.с. І ст. д-р инж. Николай Попов - Институт по металознание
• незаето място

Хуманитарни науки:
• Ст.н.с. д-р Доротея Добрева - Институт за фолклор
• Ст.н.с. д-р Бистра Бошкова - НАИМ


Обществени науки:
• Ст.н.с. ІІ ст. д-р Борислав Градинаров - ИФИ