Categories: BGNews
      Date: сеп 20, 2011
     Title: Лекция на проф. Павани
на 27.09.2011 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,

Професор Рафаела Павани от факултета по математика на Политехниката в Милано е гост на Института по механика от 25 до 29 септември 2011. На 27.09.2011 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика  тя ще изнесе лекция на тема:


About syncronization of dissipative systems

Raffaella Pavani
Departimento di Matematica
Politecnico di Milano

Поканени са всички интересуващи се.

 От ръководството на направление

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ В МЕХАНИКАТА