Categories: BGNews
      Date: юли 14, 2011
     Title: председател на ЕДКХМ
Доц. д-р Надя Антонова е преизбрана за председател на ЕДКХМ.

Доц. д-р Надя Антонова от секция "Биомеханика" на Института по механика, БАН е преизбрана за втори мандат за председател на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация ЕДКХМ (European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation) на заседанието на дружеството през юни 2011 г. в Мюнхен, Германия. ЕДКХМ е федерация на националните дрижества или групи по клинична хемореология и микроциркулация. Целите на ЕДКХМ включват стимулиране на напредъка в областта на клиничната хемореология и на клиничната микроциркулация посредством прилагането на научни изследвания, образование и обучение в клиничната практика. Съгласно устава главната квартира на дружеството е в страната на председателя на ЕДКХМ.