Categories: BGNews
      Date: юни 16, 2011
     Title: Семинар-дискусия
На 20.06.2011 (понеделник) от 15.00 в зала 300


Уважаеми колеги,

На 20.06.2011 (понеделник) от 15.00 в зала 300 ще се проведе семинар-дискусия в рамките на задача "Математическо моделиране на спрегнати процеси в еднофазни нееднородни и многофазни среди" към тема „Аналитично и числено моделиране" на МДТТ. Доклад на тема

Coupled Water Flow and Heat Transfer near the Subsurface - Comparison between Numerical and Field Data

ще изнесе д-р ROSANGELA SVIERCOSKI, Мария Кюри стипендиант в ИИКТ-БАН, секция Научни изчисления (прикачен е файл с резюме на доклада).

Поканват се всички интересуващи се.

С уважение, Мария Дачева, координатор на задачата