Categories: BGNews
      Date: мар 21, 2011
     Title: ФНИ - лекция
В сряда, 23 март, от 17 часа в 210 зала на Химическия Факултет: "Работата на Фонд "Научни изследвания" през 2010 г." от член-кор. проф. Емил Хорозов


В сряда, 23 март, от 17 часа в 210 зала на Химическия Факултет, лекция на тема

"Работата на Фонд "Научни изследвания" през 2010 г."

ще изнесе член-кор. проф. Емил Хорозов, бивш управител на фонда.

Поканени са всички, които се интересуват от проблемите на развитието и финансирането на науката у нас.


On Behalf оf Borislav Toshev
To: Лазарин Лазаров
bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com