Categories: BGNews
      Date: авг  9, 2010
     Title: Семинар с лекция
На 13/08/2010 от 14:00 часа в зала 200 на ИМех лекция ще изнесе професор Масахиро Ота

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Професор Масахиро Ота, президент на Канто Политехнически Колеж,
Голямо Токио, Япония, (Professor Masahiro Ota, President of Kanto Polytechnic College) е гост на нашия институт от 12ти август до 17-ти август 2010.  Той е известен специалист по кинетична теория на газовете и изчислителна флуидна динамика. На 13/08/2010 от 14:00 часа в зала 200 на института той ще изнесе лекция на тема:

Laser Manipulation for Small Solid Particles in Water


Поканени са всички интересуващи се.

ст.н.с. Стефан Стефaнов
Ръководител на проект GASMEMS 7FP EU и
Секция Сложни и Многофазни Течения