Categories: BGNews
      Date: юли 23, 2010
     Title: “Хидромел” FP6-работен семинар
На 26 юни 2010 се проведе работен семинар на тема „Роботи за микро – нано технологични операции”

На 26 юни 2010, в рамките на националната конференция с международно участите "Механизми, Машинна механика, Машиностроителни и енергийни технологии - 2010", се проведе работен семинар на тема „Роботи за микро – нано технологични операции”. Основните теми на семинара бяха свързани с проект “Хидромел” FP6 Contract: NMP2-CT-2006-026622, финансиран в рамките на 6РП на Европейската комисия.

Подробна информация можете да намерите ТУК