Print this page

Новини

Национална консултация


Национална консултация за структурата, приоритетите и процедурите на 8РП

Министерството на образованието младежта и науката стартира национална консултация за определяне на интереса, препоръките и предложенията на българската изследователска общност към бъдещата структура, приоритети и дейности на Осма рамкова програма на ЕС, която ще стартира през 2014 г.

Достъпът до въпросника е отворен за всички заинтересовани, които участват, участвали са или имат намерението да участват в конкурсите по Рамковите програми за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Получените отговори, предложения и препоръки ще бъдат подготвени като позиция на вниманието на Европейската комисия.

Краен срок за изпращане на попълнените въпросници: 15 септември 2010 г. на адрес: fp@mon.bg

Повече информация и ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ на:

http://7fp.mon.bg/


Последна промяна:26-06-2018