Print this page

Новини

Фонд " Научни изследвания "


публикува изисквания и указания при отчитане на договорите от конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания" от 2008 г. и следващите конкурсни сесии

Указанията могат да бъдат изтеглени от страницата на ФНИ:

 http://www.nsfb.net/

 


Последна промяна:26-06-2018