Print this page

Новини

Семинар с лекция


На 18.05.2010 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика ще изнесе лекция проф. Алдо Фрецоти (Politecnico di Milano)
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Професор Алдо Фрецоти от факултета по математика на Политехниката на Милано е гост на Института по механика от 16 до 22 май. Той е известен специалист по кинетична теория на газовете и изчислителна флуидна динамика. На 18.05.2010 от 14:00 часа в зала 200 на института той ще изнесе лекция на тема:

DSMC schemes for dense fluids and two-phase flows

Professor Aldo Frezzotti
Departimento di Matematica
Politecnico di Milano

Поканени са всички интересуващи се.


От организаторите:

/ ст.н.с. Стефан Стефонов/

Ръководител на проект GASMEMS 7FP EU и
Секция Сложни и Многофазни Течения,

 


Последна промяна:26-06-2018