Print this page

Новини

Общо събрание


На 30.04.2010 г. (петък) от 13.00 часа в зала 510 ще се проведе ОС на служителите в ИМех
Уважаеми колеги,
 
На 30.04.2010 (петък) от 13.00 часа в зала 510 ще се проведе
ОС на лужителите в Имех при следния дневен ред:
 
  1. Информация за финансовото състояние на БАН и ИМех и обсъждане на мерки за  осигуряване на работата в ИМех в условията на редуциран бюджет.
по т.1 докладва Директорът на ИМех ст.н.с. д-р Е. Маноах.

Предесдател на ОС: ст.н.с. дтн М. Миховски


Последна промяна:26-06-2018