Print this page

Новини

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


На 28.04.2010 от 14 часа в зала 510 на ИМех ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Станимир Илиев за даване на научната степен „доктор на математическите науки"
Темата на дисертацията е: "Статика и динамика при малки капилярни числа на течности, частично омокрящи твърдо тяло: вариационен подход".
Защитата е пред Специализирания научен съвет по приложна математика и механика.


Последна промяна:26-06-2018