Print this page

Новини

СУБ - Дискусионен клуб


Дискусия върху последния вариант на Закона за развитието на академичния състав

Уважаеми колеги,

На сайта на СУБ - Дискусионен клуб, можете да намерите последния вариант
на Закона за развитието на академичния състав, предложен от комисията към НС по
образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, получен
в СУБ на 19 март 2010 г.

http://www.usb-bg.org/Bg/index_bg.htm


Очакваме Вашите предложения и мнения, изпратени по електронната поща.


От ръководството
Секция "Механика" към СУБ

С уважение

Надя Антонова

 

 


Последна промяна:26-06-2018