Print this page

Новини

Семинар


Micro- and nanomechanics of materials - Сряда, 17 Март, Зала 300, ИМЕХ

 

Micro- and nanomechanics of materials: Experimental assessment and
multiscale modeling of structure/property relations


10:00 Oткриване

10:05 ст. н. с. I ст. дтн Румяна Коцилкова, ЦЛФХМ,
‘Rheology-structure-property rhelationship of polymer nanocomposites'

10:45 д-р С. Николов ‘Multiscale modeling of polymers and biological
nanocomposites'

11:25 ст. н. с. II ст. д-р Н. Николов ‘Проектиране, изследване и
моделиране на нанокристални метални сплави'

 


Последна промяна:26-06-2018