Print this page

Новини

Почетна грамота за иновации


Институтът по механика е удостоен с грамота „Иновативна научноизследователска организация на годината"
Институтът по механика към Българската академия на науките (ИМ-БАН) бе удостоен с почетна грамота за „Иновативна научноизследователска организация на годината" в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината за 2009 година. Отличието се присъжда за внедряване на нов или значително усъвършенстван продукт като експертната оценка е по редица критерии, сред които иновационно сътрудничество, финасиране от обществени и частни иновационни програми, техническо равнище на иновациите и степен на защита на интелектуалната собственост. Наградата се връчва за първи път и тази година бяха отличени две научноизследователски организации. Продуктите, с които ИМ-БАН участва в конкурса са автоматизирана система за безразрушителен контрол на механичните свойства и структурата на метални материали и уред за акупресура, предназначен за функционална рехабилитация на болни с тежка двигателна инвалидност и представляващ новост за световния пазар. Притежатели на патенти за иновативните разработки са учените от ИМ-БАН ст.н.с. Георги Велев (за автоматизираната система за безразрушителен контрол) и ст.н.с. Лидия Илиева-Митуцова, ст.н.с. Камен Делчев, н.с. Владимир Витков, ст.н.с. Иван Чавдаров - за уреда за акупресура. Наградата бе връчена на 1 март т.г. от Министър-председателя на Република България Бойко Борисов по време на Шестия национален иновационен форум, организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации", Enterprise Europe Network - България, Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световната банка в България.  

 

Diploma Innovation 2009

На снимката: ст.н.с. Лидия Илиева-Митуцова; директорът на ИМ БАН ст.н.с. Емил Маноах; ст.н.с. Камен Делчев; н.с. Владимир Витков; ст.н.с. Иван Чавдаров

 Повече информация на страницата на Фондация „Приложни изследвания и комуникации": http://www.arcfund.net


Последна промяна:26-06-2018