Print this page

Новини

Награда на "Еврика"


Д-р Поля Добрева от  секция "Геокосмична хидродинамика" бе удостоена с наградата "Еврика" за 2009

Поля Добрева от секция  "Геокосмична хидродинамика"  към Института по механика - БАН получи съвместната награда "ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА" на Фондация "Еврика" и Висшата атестационна комисия при Министерския съвет за отличната защита на дисертационен труд на тема "Числен модел на системата магнитослой-магнитос­фера" (научен ръководител ст.н.с. Моньо Карталев, ИМех-БАН), за който й е присъдена образователна и научна степен "доктор".  Наградата бе връчена в тържествена обстановка на 21 януари т.г. в Софийската градска художествена галерия от члена на президиума на ВАК и председател на СУБ проф. Дамян Дамянов.

 

Поля Добрева - награда Еврика 2009

 

 


Последна промяна:26-06-2018